Vážení sousedé,

vzhledem ke špatně epidemické situaci, opatřením proti šíření koronaviru a vydaným doporučením, rozhodl výbor společenství o možnosti využití hlasování členů společenství formou per rollam, v souladu s čl.8 stanov společenství.

Pro hlasování prosíme primárně využijte elektronickou cestu prostřednictvím www.domy-online.cz po přihlášení přístupovými údaji, které jste obdrželi začátkem loňského listopadu.

Hlasování naleznete v záložce „Ankety“ na levé straně obrazovky, pod uživatelským menu. Hlasovat je nutné pro jednotlivé body, tedy Hlasování č. 1 – 4. Po odhlasování konkrétního bodu ihned také uvidíte, jak hlasovali ostatní vlastníci. Vaše hlasování nelze změnit.

V případě, že to pro Vás není možné, prosíme své hlasování uskutečněte do formuláře, který zasíláme v příloze tohoto emailu, spolu s ostatními podklady pro hlasování. Formulář podepište a vložte do schránky SVJ v domě, či zašlete obyčejnou poštou na adresu společenství. Podklady pro hlasování naleznete také na nástěnce v domě, na internetových stránkách SVJ www.nastezce6.cz a dále v aplikaci www.domy-online.cz.

Hlasování prosím uskutečněte co nejdříve (poslední termín pro hlasování je 23.12.2021).

Předem Vám děkujeme za spolupráci

Výbor SVJ

Přílohy:

Rozhodnutí Per rollam 2021

Zpráva o hospodaření 2020 + Rozpočet 2022

Zpráva o činnosti výboru za rok 2021

Plán oprav na rok 2022

Tepelné čerpadlo – ekonomická rozvaha

Tepelné čerpadlo – rozpočet