Vážení sousedé,

V úterý a středa 6. a 7. dubna 2021 nás čeká výměna vodoměrů  na teplou i studenou vodu a měřidel na topení, který provádí firma Ista Česká republika s.r.o.

Z důvodu opatření proti COVID-19, žádáme uživatele bytů, aby při návštěvě montážní firmy byli vybaveni pomůckami osobní ochrany (rouškami, respirátory). Pracovníci montážní firmy jsou těmito pomůckami vybaveni a provádějí pravidelnou dezinfekci rukou. V případě, že se cítíte nemocní, prosím, dejte cedulku na dveře a montáž bude provedena v náhradním termínu.

Náhradní termín

Pokud by nebylo možné montáž v daném čase provést, prosím kontaktujte technika firmy Ista a dohodněte si změnu času či termínu (SMS – 731 363 715).

Montáž

Prosíme, zajistěte, aby byla servisní dvířka vodoměrů volně přístupná. Různé kryty nebo nábytek nám znemožňují montáž. Aktuální stav měřidel zaznamenáme a podepsanou kopii protokolu obdržíte.

Upozornění

Firma Ista žádá všechny obyvatele, aby měli pochopení, že pracovník je oprávněn pouze provést montáž a z časových důvodů Vám nemůže podat žádná podrobná vysvětlení – i další nájemníci čekají.

Časy na patro jsou orientační, pracovníci firmy Ista se budou snažit vyjít obyvatelům domu vstříc.

patro čas datum
5 08:00 – 10:00 6.4.2021
4 10:00 – 12:00 6.4.2021
3 13:00 – 14:30 6.4.2021
2 08:00 – 10:00 7.4.2021
1 10:00 – 11:30 7.4.2021
Přízemí 12:30 – 14:30 7.4.2021
Suterén 14:30 – 15:30 7.4.2021