Tísňová volání

Tísňové volání – jednotné evropské číslo 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie 158
Operační středisko Krizového štábu hl.m.Prahy 222 022 200-204

Poruchové služby

Dodávky elektřiny-PRE 224 915 151
(v případě nouze-ohrožení života) 224 919 473
Pražské vodovody a kanalizace 840 111 112
Dodávky vody 267 310 543
Kanalizace 284 013 221
Dodávky plynu 1239
Telekomunikaèní poruchy 13129
Veřejné osvětlení a dopravní signalizace 244 470 800
Technická správa komunikací 224 231 856
Teplo poruchy dispečink 266 751 111
Servis výtahù-vyprošťování 257 221 521

Ostatní dùležité linky

Oblastní vel.městské policie Praha 10 271 737 381
Lékárny s nepřetržitou pohotovostní službou,
Praha 10,Plaňanská 1/753(Lékárna v Malešicích)
281 019 258
Lékařská pohotovost-děti 281 019 213(44)
Lékařská pohotovost-dospělí 274 810 990
Nemocnice Královské Vinohrady 267 161 111
Hygienická stanice hl.mìsta Prahy 296 336 711
Zubní pohotovost 14122,224 946 981
Domácí zdravotní péče 257 324 010
Lékařské informační centrum 296 182 626
Linka proti bolesti 266 199 571
Linka zdraví 224 215 261
Nádorová telefonní linka 224 920 935