Vážené sousedky a sousedi,

vzhledem k nemožnosti uspořádat v současné době řádné Shromáždění vlastníků jednotek (kvůli opatření proti šíření koronaviru), rozhodl výbor společenství o možnosti využití hlasování členů společenství formou per rollam, v souladu s čl. 8 stanov společenství.

Pro hlasování prosíme primárně využijte elektronickou cestu prostřednictvím www.domy-online.cz po přihlášení přístupovými údaji, které obdržíte v následujícím emailu.

Hlasování naleznete v záložce „Ankety“ na levé straně obrazovky, pod uživatelským menu. Hlasovat je nutné pro jednotlivé body, tedy Hlasování č. 1 – 7. Po odhlasování konkrétního bodu ihned také uvidíte, jak hlasovali ostatní vlastníci.

V případě, že to pro Vás není možné, prosíme, abyste hlasovali pomocí formuláře, který zasíláme v příloze tohoto emailu, spolu s ostatními podklady pro hlasování. Formulář podepište a vložte do schránky SVJ v domě, či zašlete obyčejnou poštou. Podklady pro hlasování naleznete také na nástěnce v domě, na internetových stránkách SVJ www.nastezce6.cz a dále v aplikaci www.domy-online.cz.

Přístup do aplikace domy-online Vám již zůstane zachován. V budoucnu zde najdete veškeré důležité dokumenty týkající se Vaší bytové jednotky (předpisy, potvrzení o příjmech, vyúčtování apod.) a také přehled Vašich úhrad (úhrady jsou zde vidět vždy až po skončení kalendářního měsíce, kdy je k dispozici od České pošty přehled plateb SIPO).

Předem Vám děkujeme za spolupráci.

Výbor SVJ

Přílohy:

Rozhodnutí Per rollam 2020

Zpráva o hospodaření 2019 + Rozpočet 2021

Zpráva o činnosti výboru za rok 2020

Stav finančních prostředků SVJ k 30. 9. 2020

Plán oprav na rok 2021