Vážení sousedé,

děkujeme Vám za účast na hlasování. Pokud máte zájem přečíst si zápis o výsledcích rozhodnutí Shromáždění mimo zasedání, dokument najdete zde. Všechny návrhy rozhodnutí byly odsouhlaseny.

Podrobná – jmenná sestava hlasování, bude zaslána na vyžádání, nebo k dispozici k nahlédnutí u výboru SVJ.

Všechny podklady ke Shromáždění najdete v sekci dokumenty

Klidné prožití vánočních svátků přeje

Výbor SVJ