Společenství Na Stezce 489, Praha 10

Sídlo: Praha 10, Strašnice, Na Stezce 489, PSČ 100 00
IČO: 751 52 321
DIČ: CZ75152321
Číslo účtu: 3938073001/5500
Dat.vzniku společenství: 10. 7. 2008

Shromáždění vlastníků jednotek 2021 (Per rollam)

Shromáždění vlastníků jednotek 2020 (Per rollam)

Shromáždění vlastníků jednotek dne 30. 10. 2019

Shromáždění vlastníků jednotek dne 4. 12. 2018

Shromáždění vlastníků jednotek dne 27. 11. 2017

Shromáždění vlastníkù jednotek dne 7.12.2016

Mimořádné shromáždění vlastníkù jednotek dne 5.5.2015

Shromáždění vlastníků jednotek dne 21.10.2014