Společenství Na Stezce 489, Praha 10

Sídlo: Praha 10, Strašnice, Na Stezce 489, PSČ 100 00
IČO: 751 52 321
DIČ: CZ75152321
Číslo účtu: 3938073001/5500
Dat.vzniku společenství: 10. 7. 2008