Účetní uzávěrky

Účetní uzávěrka 2019

Účetní uzávěrka 2018

Účetní uzávěrka 2017

Účetní uzávěrka 2016

Účetní uzávěrka 2015

Účetní uzávěrka 2014

Účetní uzávěrka 2013

Účetní uzávěrka 2012

 • Rozvaha a VZZ 2012 (pdf)
 • Příloha k závěrce 2012 (pdf)
 • Účetní výkazy rozvaha 2012

Účetní uzávěrka 2011

Účetní výkazy a příloha 2011 (pdf)

Účetní uzávěrka 2010

Rozvaha a VZZ 2010 (pdf)
Příloha k závěrce 2010 (pdf)

Účetní uzávěrka 2009

Rozvaha a VZZ 2009 (pdf)
Příloha k závěrce 2009 (pdf)

Shromáždění

Shromáždění vlastníků jednotek dne 26.2.2009

 • Zápis z jednání Shromáždění (26.2.2009) (pdf)
 • Rozpočet na rok 2009 (pdf)

Schůze vlastníků jednotek dne 3.11.2009

 • Zápis ze schůze dne 3.11.2009 v prostorách domu. (pdf)

Shromáždění vlastníků jednotek dne 18.3.2010

 • Pozvánka. (pdf)
 • bod č.4 Zpráva o činnosti výboru. (pdf)
 • bod č.5 Účetní závěrka 2009 + Rozpočet 2010. (pdf)
 • bod č.5 Příloha k účetní uzávěrce. (pdf)
 • bod č.5 Rozvaha a VZZ. (pdf)
 • bod č.6 Příjmy z pronájmu NP. (pdf)
 • bod č.8 Plán drobných oprav. (pdf)
 • bod č.9 Kontrolní komise. (pdf)
 • bod č.10 Rekonstrukce domu 1.část. (pdf)
 • bod č.10 Rekonstrukce domu 2.část. (pdf)
 • Zápis ze Shromáždění 18.3.2010. (pdf)
 • Hlasování – Shromáždění 18.3.2010. (pdf)

Shromáždění vlastníků jednotek dne 3.5.2010

 • Pozvánka na Shromáždění 3.5.2010. (pdf)
 • Hlasování – Shromáždění 3.5.2010. (pdf)
 • Zápis ze Shromáždění 3.5.2010. (pdf)

Shromáždění vlastníkù jednotek dne 23.6.2011

 • Pozvánka na Shromáždění 23.6.2011. (pdf)
 • Zpráva o hospodaření 2010. (pdf)
 • Podklad – bod č.5 – Rozpočet na rok 2011. (pdf)
 • Zápis ze Shromáždění vlastníkù jednotek ze dne 23.6.2011. (pdf)

Shromáždění vlastníkù jednotek dne 22.11.2012

 • K bodu ě.4,5 – Účetní závěrka a rozpočet 2012 a 2013. (pdf)
 • K bodu č.6 – Zpráva o činnosti výboru 2011. (pdf)
 • K bodu č. 8,9 – Volba členù výboru a Kk. (pdf)
 • K bodu č.10 – Plán oprav na r. 2013. (pdf)
 • K bodu č.11 – Úpravy v suterénu domu. (pdf)
 • K bodu č.12 – Požadavky nového vlastníka. (pdf)
 • Zápis ze Shromáždění vlastníkù jednotek ze dne 22.11.2012. (pdf)

Shromáždění vlastníku jednotek dne 26.6.2013

 • Pozvánka na Shromáždění 26.6.2013. (pdf)
 • K bodu c.4- Úcetní závěrka 2012. (pdf)
 • K bodu č.5- Zpráva o činnosti výboru. (pdf)
 • K bodu č.6- Volba členu výboru. (pdf)
 • K bodu č.7- Plán oprav 2013. (pdf)
 • K bodu č.8- Financní vypořádání-výměna oken. (pdf)
 • Zápis ze Shromáždění vlastníku jednotek ze dne 26.6.2013.(pdf)